Vytlačiť

Akreditované programy

V roku 2015 Vám ponúkame:

Vzdelávacie programy akreditované v rámci celoživotného vzdelávania Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

Účtovníctvo v rozsahu 280 hodín v členení Jednoduché účtovníctvo (80 hodín), Podvojné účtovníctvo (120 hodín), Mzdové účtovníctvo (40 hodín), Právne minimum personalistu (40 hodín)

Skladové hospodárstvo v rozsahu 82 hodín v členení Základy technológie skladového hospodárstva a inventarizácie zásob (40 hodín), Logistika (42 hodín)

Obuvník v rozsahu 259 hodín v členení Obuvník - výroba obuvi (203 hodín), Obuvník - oprava obuvi (56 hodín)

CNC technológ v rozsahu 1040 hodín v členení Základy práce s konštrukčnými softvérmi (50 hodín), Programovanie CNC sústruhov (120 hodín), Programovanie CNC frézovacích centier (150 hodín), Požiadavky na výkon operátora CNC strojov a čítanie s tvorbou výkresovaje dokumentácie (130 hodín), Teoretická a technologická príprava pre prácu s CNC strojmi (80 hodín), Práca na CNC sústruhoch (120 hodín), Práca na CNC frézovacích centrách (150 hodín), Práca na CNC zariadeniachs precíznymi technológiami (120 hodín), Práca na CNC vŕtacích a vyvŕtavacích strojoch (120 hodín)

Obrábač kovov v rozsahu 400 hodín v členení Strojárska technológia I. (24 hodín), Základy technického kreslenia (48 hodín), Strojárska technológia II. (48 hodín), Technológie spracovania kovov (40 hodín), Technológia ručného spracovania kovov (80 hodín), Technológia sústruženia (60 hodín), Technológia brúsenia (40 hodín), Technológia frézovania (60 hodín)

Technológ - konštruktér <v rozsahu 160 hodín

Automatizácia v strojárskej výrobe v rozsahu 160 hodín

 

Vzdelávacie programy akreditované v rámci kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky:

Čitateľská gramotnosť v rozsahu 35 hodín (aktualizačné kombinované vzdelávanie), počet kreditov 10 

Nové trendy vo výučbe anglického jazyka v rozsahu 60 hodín (aktualizačné kombinované vzdelávanie), počet kreditov 15

ECDL štart v rozsahu 60 hodín (aktualizačné kombinované vzdelávanie), počet kreditov 15

Práca pedagóga s interaktívnou tabuľou v rozsahu 40 hodín (aktualizačné kombinované vzdelávanie), počet kreditov 11