Vytlačiť

Naše projekty realizované s podporou ŠR a EÚ

Naše projekty realizované s podporou Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a Európskej Únie.

2014 - 2015

Realizovali sme projekt pod záštitou Operačného programu Vzdelávanie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení Agentúrou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy, Hanulová 5/B, Bratislava (od 1.7.2015 Výskumnou agentúrou).

Pokiaľ Vás tento projekt zaujal, bližšie informácie sú Vám dostupné na nasledujúcich stránkach:

Výskumná agentúra (Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy www.asfeu.sk) – Sprostredkovateľský orgán www.vyskumnaagentura.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Riadiaci orgán
www.minedu.sk

Európsky sociálny fond
www.esf.gov.sk

2015

Realizovali sme Národný projekt Rodina a práca Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Špitálska 6, Bratislava.

Pokiaľ Vás tento projekt zaujal, bližšie informácie sú Vám dostupné na nasledujúcich stránkach:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Sprostredkovateľský orgán
www.ia.gov.sk

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Riadiaci orgán
www.empoyment.gov.sk

Európsky sociálny fond
www.esf.gov.sk

2015 - 2017

Realizujeme projekt cezhraničnej spolupráce pod záštitou Úradu vlády Slovenskej republiky, Námestie Slobody 1, Bratislava.

Pokiaľ Vás tento projekt zaujal, bližšie informácie sú Vám dostupné na nasledujúcich stránkach:

Úrad vlády SR 
http://www.vlada.gov.sk

EEA Grants
http://eeagrants.org