PROEDUCA, s.r.o.

Adresa

  • Kollárova 2641/15
  • 010 01 Žilina
  • Slovensko

Ďalšie informácie

Ing. Ladislav Káčer

konateľ            

tel.: 0903 711 196, e-mail: kacer@proeduca.eu

 

Andrej Židek

konateľ

tel.: 0904 632 343, e-mail: zidek@proeduca.eu

 

Zuzana Káčerová

projektový manažér

tel.: 0907 846 586, e-mail: kacerova@proeduca.eu

 

Mgr. Eva Kačníková

projektový manažér

tel.: 0911 525 626, e-mail: kacnikova@proeduca.eu

 

Mgr. Melánia Várošová

projektový manažér

tel.: 0911 775 500, e-mail: varosova@proeduca.eu

 

 

Fakturačné údaje:

IČO: 45 596 620

DIČ: 2023052757

IČ DPH: SK2023052757

Bankové spojenie: Unicredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

Číslo účtu: 1095417005/1111

IBAN: SK45 1111 0000 0010 9541 7005

Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro, vložka 53029/L