Vytlačiť

Grantové poradenstvo

Nerozumiete fondom?

Zdá sa vám systém implementácie príliš komplikovaný?

Neviete ako a kde hľadať informácie?
  
Cieľom našich služieb je pomôcť klientovi zveľaďovať a rozširovať jeho podnikateľské aktivity. Poskytujeme vypracovanie individuálnych investičných a neinvestičných projektov pre všetky skupiny oprávnených žiadateľov v rámci aktuálnych operačných programov a grantových schém financovaných z fondov EÚ.

Zabezpečíme Vám komplexnú starostlivosť v oblasti čerpania dotácií. Projekty realizujeme počnúc prvotným poradenstvom a analýzou projektového zámeru, cez vypracovanie grantového projektu, poradenstvo v rámci verejného obstarávania, zabezpečenie projektového manažmentu, až po ukončenie projektu a následné poprojektové poradenstvo.

Prostredníctvom našej divízie “poradenstvo” pre Vás zabezpečíme:

  • projektové riadenie,
  • personálny a procesný audit,
  • consulting,
  • fundraising – analýza projektových zámerov a hľadania možností získania zdrojov na ich realizáciu.