Vytlačiť

Vzdelávanie

Najcennejším bohatstvom podniku sú ľudia, ktorí pre neho predstavujú zároveň aj potenciálny zdroj konkurenčnej výhody. Správne využitie kvalifikovanej pracovnej sily je jedným z predpokladov úspešnosti podnikov na trhu. Využívanie ľudského potenciálu zamestnancov závisí hlavne od manažérskych schopností riadiacich pracovníkov a kvality výkonnej práce, bezprostredne zapojenej do transformačného procesu.

Prostredníctvom našej divízie “vzdelávanie” ponúkame svojim klientom komplexnú starostlivosť v oblasti vzdelávacích kurzov a tréningov. V rámci našich služieb ponúkame komplexnú starostlivosť v oblasti vzdelávacích kurzov a tréningov ušitých presne na mieru klienta. Cieľom našich služieb je pomôcť spoločnostiam rozvíjať osobný potenciál svojich zamestnancov a rozširovať tak ich odborné znalosti a zručnosti pri ich každodennej práci.

Profesijný rozvoj zabezpečuje proces prehlbovania, zdokonaľovania a rozširovania kvalifikačných predpokladov a profesijných kompetencií v definovanom rámci (vedecké poznatky, spoločenské potreby a požiadavky) potrebných na výkon pedagogických a odborných činností.

Našou prioritou je individuálny prístup k potrebám každého klienta, inovácia vzdelávacích programov a moderné prístupy výučby založené na skúsenostiach kvalitného tímu školiteľov.

Neponúkame otvorené kurzy, ale zameriavame sa na individuálny prístup k zákazníkom a na vytvorenie školiacich programov presne na mieru klienta a jeho zamestnancov.