Vytlačiť

Zmluvy CBC01007

Prijímateľ PROEDUCA, s.r.o.:

Projektová zmluva:

Projektová zmluva 1422/2015 

Služby súvisiace s verejným obstarávaním:

Mandátna zmluva č.01/SK08/2016Dodatok č.1

Analýza trhu práce a analýza potrieb zamestnávateľov SR:

Zmluva o dielo č.02/SK08/2016

Realizácia podujatí - Slovensko:

Zmluva o poskytnutí ubytovacích, konferenčných a stravovacích služieb č.03/SK08/2016, Dodatok č.1 č.03/D1/SK08/2017

Tvorba a údržba webstránok:

Zmluva o dielo č.04/SK08/2016

Preklady:

Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských služieb č.05/SK08/2016

Tvorba akreditovaných vzdelávacích programov na základe sumarizácie výsledkov workshopov - dodávateľsky na kľúč - SVK a Školenia akreditovaných vzdelávacích programov v SR - uchádzači o zamestnanie:

Zmluva o poskytovaní služieb č.06/SK08/2017Dodatok č.1 č.06/D1/SK08/2017

Výroba propagačných hraných televíznych spotov:

Zmluva o dielo č.07/SK08/2017

 

Partner Edelwejs:

Analýza trhu práce a analýza potrieb zamestnávateľov UKR:

Zmluva č.1

Realizácia podujatí - Ukrajina:

Zmluva č.2

Inzercia v denníkoch - Ukrajina:

Zmluva č.3

Tvorba akreditovaných vzdelávacích programov na základe sumarizácie výsledkov workshopov - dodávateľsky na klúč - UKR

Školenia akreditovaných vzdelávacích programov v UA - uchádzači o zamestnanie

Zmluva č.4