Vytlačiť

Audit implementovaného projektu

Nie ste si istý realizáciou Vášho projektu?

Neviete ako postupovať ďalej?

Čaká Vás kontrola?

Každé použitie verejných prostriedkov zákonite podlieha rôznym kontrolným mechanizmom, preto ani Vy sa tomuto procesu nevyhnete. Riadiaca dokumentácia v rámci implementácie ukladá povinnosťvykonať kontrolu na mieste minimálne 1-krát počas realizácie projektu, najneskôr však pri záverečnej ŽoP. Kontrola na mieste však môže byť vykonávaná v akejkoľvek fáze počas alebo aj po ukončení realizácie projektu.

Nechajte nám skontrolovať Vašu dokumentáciu ako nestrannému kontrolórovi a predíďte tak zisteniu nedostatkov počas kontroly alebo kráteniu NFP počas realizácie projektu.